[

Vol. 10 No. 8 AUGUST 1959

2s 6d

THE ROY AL OPERA

STOCKHOLM