Private loss. Public scandal.

WASTEby Harley Granville Barker

3 November – 19 March

)lle r y i nge r g a l es

Sc h l ex

/ c ourt. A

l en der Me u v an l enti n

. Co pyrig ht Va lle cti on c o paper ( pr i va te l on

. Charcoa

’. 2013

07

. ‘Untitled len der Meu van lentin

Va