African

NIGERIA: Mittal, Addax enter oil fr; SOUTH AFRICA: World Cup b e d sb l i KENYA: Battle fo r Mombasa port TANZANIA: Indians to run railw ays

An 1C P u b l ic a t io n • 41st Year • Ja n u a ry 20 07

110110010®

10101

Competition sparks new growth

Euro Zone € 4 .0 0 UK £2.70 USA $4.95 • A u s tra l ia A$ 7.50 • B ahrain BD 1.500 • Canada $5.50 • CFA Zone CFA 1.800 • Cyprus C£ 2.25 • D enmark DKr 33 • Egypt E£ 13 • E th iop ia R 20 • Gambia Da 4 0 • Ghana Ce 2 0 ,0 0 0 • In donesia R 29.700 • Jamaica $ 2 00 • Japan Y 7 0 0 • J ordan JD 2 .5 0 0 • Kenya KShs 2 0 0 • K uwait KD 1.200 • Lebanon LL 5 .0 0 0 • L ib eria US$ 3 .0 0 • M alaysia RM 14.90 • M a u r it iu s MR 150 • Morocco Dh 20 • N ige ria N 250 • Oman OR 1.500 • Qatar Q R 15 • Saudi A rab ia Rls 15 • S ie rra Leone LE 5 , 0 0 0 • S in gapore $6 ,9 0 • S outh A f r ic a R 19.95 ( in c ta x ) • O th er S outhern A f ric an Countries R 17.50 ( e xd . ta x ) • Sweden SKr 33 • Sw itz e rla nd SFr 7.50 • Tanzania TShs 3 , 0 0 0 • Tunisia TD 2 .3 0 0 • Turkey 3.00YTL • UAE Dh 15 • Uganda USh 5 , 0 0 0 • Zam b ia K 12,500

,M 031 36 - 327 - F: 4,00 €

378031360400903270

977014139202905