#269 VINTER 2024

V I

V I

S E S

S E S

P Å

P Å

K O N S E R T

K O N S E R T

dannelsesreisen til new orleans

Espen Eriksen

Herr Nilsen Hamid Drake Shannon Mowday Kropp og musikk del 3

TIDSAM / 1320-04

0 4

RETURUKE10 9 7 7 3 3 2 7 2 4 8 0 5 9

Pris 12 5 ,– jazznytt.no

NTT: Hilde Marie Holsen / Jazid / Elina Duni Roni Size / Carla Bley / Café Royal Books Håvard Aufles / Sidsel Endresen og Jonas Fjeld