Z tf.

Ir.r rure w z

L-

tilfl L-I L.

w

-//

E:-

14 (frOBER 1987 75p

HOTLAPSWITH ETTZO'S FASTEST

ForzaFerrari!