Week ending 20 JUNE 1981

,

1E

3

Y

ia

:. I

T

)

Fod's

Nbw

.rrf,fl

I 3

f

FI

a'

rlDr

\

b

.a ,'

rrDt

\ 0'

I ffi P+ :T-I T f,' I

-l ll !

,.-' T

.q a

-, : "r. .-s -.i- ".] fl ' .' ".1---

'P-'tq1'r'';

j'

'I I,

,ra a e t

*-,c

, .f.,

n

1r u tr

5

at i f

,

1

l,a '^'

1.

E

I a t

I I

a a t'*

I

\at- r. ld i a aa I

@r:

IS

28it

Li-r e

-

OT

-

rl.]

\ '^/

I