24 JULY 1969 2s 6d

\

I L L-

-

7

iervice Sheet No6 lauxhall Viva imall Estate Cars levierrued lritish jrand Prix rull Report

I

a a

'erran ISOGT Lusso a npressrons

7r

.-_-----

f .

T

I RoadTests \ustinl3OO JSU12OOCS

I

!\L.

-

\ \

\,4

\

t

,rra,

at o