{1 \ \ t l\ I

.. it\ I t\

10 AUGUST 1967 2s Od

)rr lr

B

tl

A

m fl

I

t

The BMH Story

1' I tI

I ,l

(:

.t

,aoaaooaaaaaaaaaaoao a o a a a a a a o O o a o o o a o a o o a a a a ao aaa aaaaaaaaaa aaaaa a oaa aa aa a oa oa aaool,

\\ '.1 t,' I I

t

\ T

rr.

):,.,, (

\t rlI

o o a a o o a ao.lu ll I G.

I ]Da o a a a a ooaooa it, ,rr,

.\ ..\

i.',' : i't I

H,:

I

o oa ooaoaaoaao

27

aoaaaoaaa aaaaaaa o a o o

-/ 1rt aaoaoaaaoooaoaaaaoaooa a o o a a a a a o taaoaoaaa ooaoaa a a a

3'ry Arso, New 1967 VolksWagen Models German Grand Prix Story Road rest' Vauxhall Cresta-Estate Car

,.}

t