NEW ROVER MODELS lor 1963 Road Test: Ford Gortlna 12OO Formula 1 PORSCHE - Furll descrlptlon

28 SEPTEMBER t962 la 3d torGa,r lFrr-

-I

?-

Y.

li v rr--f-Ir.

7 .-

L

..G d F

irl

---- -\

*.

F.- 77

h

1'+n-'

f h -a.\

I ..

t

TRIUMPH HERALD 12OO

no rock ()n the rocks (all-round indeprendent suspension)

STANDABD

TBIUMPH

A nrcnilx'r of lhe l-tvluntl L'lolors Croup i; .;.ri -

r'

d

L"