Autocat

Italidn Cdrs- Review ROAD TEST: FIAT 23OO

15 JUNE 1962 ls 3d toca,r Still Britains most successful car j l' t

\

$

t b t r t't

I {

]

F

I 'l a

: ,-

-1 E

C

.Lq l--

\-_

I

re

I &

{

)

"5

I 6,1 :11 *.dl

I

rt L

s

-

I;l

!

YL Y r35

"I,ry/

()t\r

.f, MORRIS MINOR 1OOO t,;V$fd{ TODAY'S BEST MOTORING BUY !

,, 'Basic Price e4l6 (olus c157.0.3 Purchase Tax). lif ,f M\'rr:i\ !\'"''r'4r, 'rorl tr'trte'l t'r tt M Ll litt!rce - lhe mosl comDlehensive in Eurog€' {fl*,n u.r,-. \ i. .!.,,-,,( \...r\ .r L\\,!r,i ir,.,,s..,. tlr\1 !ris N-,rl , ii [.ri,()rts Lrrrll.d. Otlord and at rll-46, Plccadilly, London. W.l.